Statistik visar på ränteskillnad mellan män och kvinnor

Finansinspektionen bevakar och kontrollerar ständigt de långivare som finns och att skydda konsumenterna på den finansiella marknaden är en stor del i arbetet. Konsumtionslån, det vill säga lån som tas utan säkerhet, är idag mycket populära i Sverige. Det finns många aktörer på marknaden och att ansöka om ett privatlån på nätet är idag såväl enkelt som accepterat.

Beroende på vem som lånar används pengarna till olika saker. Män lånar i större omfattning till fordon och renoveringar medan kvinnor oftare använder privatlån till att samla sina krediter.

Finansinspektionen sammanställde 2019 en rapport där man tittade på just konsumtionslån i Sverige. Rapporten visar ett antal intressanta fakta kring denna typ av lån. Kartläggningen syftar till att se över de risker som finns och även öka förståelsen för vem som lånar och till vad. Något som framkommer är att det finns en ränteskillnad mellan män och kvinnor.

Man och kvinna fundersamma över ränteskillnad

Skillnader i ränta mellan män och kvinnor

En jämförelse visar att om en man och en kvinna bosatta i Blekinge ansöker om ett lika stort lån kommer räntan dem emellan skilja med 0,77 procentenheter, till mannens fördel.

Siffrorna som användes var ett lånebelopp på 80 000 kronor med en återbetalningstid på 7 år.
Mannens totala kostnad slutade efter låneperiodens slut på 30 950 kronor och kvinnans motsvarande kostnad var 33 269 kronor. Lånet blir hela 2 679 kronor dyrare för kvinnan.

Ränteskillnad mellan könen förekommer i större delen av Sverige (med undantag för Stockholm och Västernorrland), men varierar i storlek beroende på i vilket län som låntagaren bor i.

En förklaring till skillnaden är att ju högre lön personen har desto högre blir kreditbetyget, och i förlängningen räntan. Med tanke på att löneskillnaden mellan män och kvinnor är 10,7 % till männens fördel kan det förklara variationen och att män generellt erbjuds en bättre ränta.

Antalet aktörer på marknaden kommer fortsätta öka och det innebär att det blir ännu viktigare i framtiden att vara noggrann och jämföra räntorna på marknaden. En liten skillnad i ränta över lång tid ger ett stort belopp på hela lånets löptid. Genom att använda jämförelsetjänster kan du få erbjudanden från många aktörer genom att endast göra en kreditupplysning.

Källa: Dagens Industri, Finansinspektionen.