Snabblån

Snabblån har blivit populära på senare år och låneformen är idag den snabbast växande. Ett snabblån är ett lån med en enkel ansökningsprocess genom vilken man snabbt får reda på om låneansökan beviljas eller ej. Lånen är normalt på förhållandevis små belopp och återbetalningen räknas i dagar och månader i stället för i år, såsom är fallet med privatlån. 

Snabblån som kreditform kom till Sverige 2006 och inledningsvis var det vanligast att låntagarna ansökte via sms. Av den anledningen blev det populärt att tala om sms-lån. Numera finns det många olika vägar att ansöka, men begreppet sms-lån är fortfarande vanligt, även när ansökan i själva verket kanske har skickats in via telefonsamtal eller internet.

Ansöka om snabblån – steg för steg

Det är en ganska enkel sak att ansöka om ett snabblån och egentligen kan vi beskriva hela låneprocessen i tre tydliga steg:
1. Ansökan
2. Handläggning och kreditkontroll
3. Utbetalning

Det är den första punkten, det vill säga ansökan, som är din uppgift. Du börjar med att välja en kreditgivare som har ett erbjudande som passar dig utifrån önskat lånebelopp, återbetalningstid, räntor och avgifter samt allmänna villkor. När du har bestämt dig för att låna och sedan specificerat lånet skickar du in din ansökan via internet (vanligast), sms eller genom att ringa ett telefonsamtal.

När din ansökan om snabblån är kreditgivaren tillhanda tar kreditgivaren över. Först görs en personkontroll och sedan görs en kreditkontroll utifrån en kreditupplysning. Om din ansökan godkänns initieras en utbetalning och du får normalt dina pengar på kontot inom en bankdag.

Det är en mycket spridd uppfattning att snabblån är dyra och det stämmer till viss del. Ett snabblån är till exempel dyrare än ett mer traditionellt blancolån. Samtidigt behöver lånekostnaderna inte bli så stora och det finns faktiskt kreditgivare som erbjuder gratis snabblån.

Kostnaden för ett snabblån som betalas i tid

När man tittar på kostnaden för ett snabblån är det viktigt att man inte bara tittar på räntan utan också på eventuellt tillkommande avgifter, till exempel ansökningsavgift, uppläggningsavgift, aviavgift och olika typer av administrationsavgifter.

Snabblån är vanligen lån som ska betalas tillbaka i helhet, inklusive ränta och avgifter, mycket snart efter att lånet har betalats ut. En betalningstid på 30 dagar är inte ovanlig. På så vis skiljer sig snabblånet från lån som man betalar av under lång tid i enlighet med en betalningsplan. Det finns dock snabblån med längre löptider, ofta kallade kvartalslån eller årslån, som ska betalas tillbaka gradvis, till exempel en gång i månaden.

När ett lån har en kort löptid är det inte helt ovanligt att långivaren lockar med en jämförelsevis låg ränta, som sedan kompenseras av högre fasta avgifter. Det beror på att långivaren, även om en hög årlig procentuell ränta tas ut, inte gör någon särskild vinst på ett lån som bara löper över 30 dagar. Det är därför man ibland ser reklam för ”räntefria lån”. Dessa kan verka mycket lockande vid första anblick men det kan visa sig att det finns flera avgifter kopplade till dem, vilket faktiskt gör dem ganska dyra.

Enligt svensk lag (konsumentkreditlagen) måste marknadsföring av de flesta sorters konsumentlån inkludera information om den effektiva räntan för lånet. Den effektiva räntan inkluderar både räntor och avgifter. Idén från lagstiftarens sida är att konsumenterna ska kunna se de faktiska kostnaderna på årsbasis och därigenom kunna jämföra erbjudanden.

Kostnaden för ett snabblån som inte betalas i tid

Det är när man inte betalar tillbaka ett snabblån i tid som kostnaden verkligen kan börja skjuta i höjden. Även om du har alla intentioner att betala tillbaka ditt lån i tid bör du, innan du tar ett lån, alltid ta en titt på vad som kommer hända om du inte betalar tillbaka i tid.

snabblånEtt lån som inte betalas tillbaka i tid kan snabbt växa i storlek. Vissa långivare tar ut påminnelseavgifter, förseningsavgifter, med mera, och det kan också vara så att räntan ändras (höjs) när lånet har förfallit till betalning. Långivaren kan också när som helst välja att lämna vidare sin fordran till ett inkassobolag och då tillkommer inkassoavgifter. Om ägaren av fordringen ber Kronofogdemyndigheten om hjälp med att driva in skulden kan detta också få skulden att växa, eftersom grundregeln är att den som är skyldig pengar ska betala för kostnaderna som är förenade med Kronofogdens handläggning.

Andra problem med att inte betala i tid

Ett lån som inte betalas tillbaka i tid kan också skapa indirekta kostnader och andra problem för dig. Du riskerar till exempel att få en betalningsanmärkning.

Om du har en eller flera betalningsanmärkningar kan det bli svårt för dig att få nya kreditavtal, inklusive avtal för så vardagliga saker som att kunna teckna ett nytt mobiltelefonabonnemang, att flytta till en ny hyreslägenhet eller att hyra bil eller släpvagn. Det kan bli dyrt att behöva använda kontantkort i stället för att ha ett abonnemang med obegränsade minuter, att tvingas stanna kvar i en för stor och dyr lägenhet för att man inte är välkommen hos någon annan hyresvärd, att inte kunna tacka ja ett erbjudande om jobb på ny ort för att det inte går att ordna bostadsfrågan, och så vidare.

Snabblån med betalningsanmärkningar

snabblån klockaDet finns en ganska stor skara långivare som är villiga att ge dig snabblån trots att du har en betalningsanmärkning. De långivare som har denna policy kommer emellertid att kräva en högre ränta eller högre avgifter, detta eftersom långivarna anser att de tar en högre risk än vanligt när de lånar ut pengar till dig. Det är också troligare att långivaren kräver en eller flera borgensmän för lånet. Detta är dock inte specifikt för snabblån, utan detta faktum gäller även för lån där du ställer säkerhet för lånet, till exempel vid köp av bostadsrätt.

Som nämnts ovan är det vanligt att snabblån ska betalas tillbaka i sin helhet, inklusive ränta och avgifter, i form av en engångsbetalning. Om du inte kan göra denna engångsbetalning i tid, ta omedelbart kontakt med långivaren för att se om du kan få sätta upp en avbetalningsplan i stället. De flesta långivare föredrar att du betalar av i enlighet med en avbetalningsplan än att du inte betalar alls.