Samlingslån är bra för fler än de mycket skuldsatta

Samlingslån marknadsförs i huvudsak som ett sätt för mycket skuldsatta att lyckas få ordning på det ekonomiska livet. Det gäller särskilt de erbjudanden som benämns som ”omstartslån”. Det finns dock givetvis inget krav på att man ska vara mycket skuldsatt för att man ska kunna ansöka om att samla lån. I stället är denna typ av privatlån tillgänglig för alla.

Om du har stora skulder och vill få en omstart med lägre lånekostnader är det rekommenderat att du undersöker möjligheten till att lösa dina dyrare lån och krediter. Samtidigt kan även du som har en mer blygsam skuldsättning och mer blygsamma lånekostnader tjäna på att samla ihop flera lån och krediter i ett större lån. Kort sagt kan många ha god användning av ett samlingslån.

Spara tusenlappar varje år

Om du har en skuldsättning som inkluderar exempelvis någon avbetalningskredit, ett billån och ett mindre blancolån är sannolikheten stor att du kan spara pengar på att ansöka om ett samlingslån. Bara själva faktumet att du har tre olika lån/krediter gör att du kan hålla det för sannolikt. Att du dessutom har en avbetalningskredit, som av tradition är en förhållandevis dyr kredit, gör det ännu mer troligt att du idag betalar lite för mycket i onödan.

Räkneexempel
Du har tre skulder och på totalen är skuldsättningen relativt liten:

  • Billånet på 75 000 kr löper med 6% ränta
  • Avbetalningskrediten på 10 000 kr löper med 12% ränta
  • Blancolånet på 20 000 kr löper med 9% ränta.

Om vi förenklar det hela något och bortser från amorteringar betalar du 7500 kr (4500 kr + 1200 kr + 1800 kr) i ränta per år. Skulle du samla alla lån i ett blancolån och lösa dem direkt skulle du med största sannolikhet sänka räntan på summan för både blancolånet och avbetalningskrediten samt förmodligen också för billånet.

Du ansöker om ett blancolån som täcker skulderna och blir erbjuden en ränta på 5,75%. Något förenklat blir din lånekostnad då (5,75% x 105 000) 6038 kr per år.

Det kanske inte låter som så mycket, men det fina är att du sänker din räntekostnad för varje månad och varje år under den totala löptiden. Du sparar alltså inte pengar endast det första året.

Betala av skulderna snabbare

När din räntekostnad blir lägre får du mer utrymme för konsumtion eller kan betala av på dina skulder i en snabbare takt (sistnämnda är givetvis att föredra!). Att vara helt eller nästan skuldfri ger både mentalt lugn och en mer robust ekonomi för framtiden.

Exempel
För dina skulder på 105 000 kr enligt ovan exempel är den återstående betalningstiden 7 år. Om du använder de pengar (nästan 1500 kr) du sparar på ditt samlingslån för att löpande amortera extra på skulderna kan du förmodligen bli skuldfri inom 4-5 år. Viktigt att tänka på, är att det är en god idé att amortera av det dyraste lånet/krediten först. Du bör alltså börja med att betala av på avbetalningskrediten.