Samla lån för att frigöra låneutrymme

Om du har många lån är det i utgångsläget inte rekommenderat att du ansöker om ett nytt lån. Emellertid kan det i vissa fall vara nödvändigt att till exempel ta ett privatlån för att finansiera en renovering som inte kan vänta. Om så är fallet är det alltid en god idé att först samla de befintliga lånen och krediterna för att sedan ansöka om ett nytt lån.

bild som visar fördel med att samla lån

Fördelar med att samla lånen

När du samlar ett större antal lån i ett större lån får du automatiskt en rad fördelar. Det handlar bland annat om att du får:

  • Lägre ränta och färre avgifter, och därmed lägre månadskostnader
  • En bättre kreditvärdighet eftersom antalet utestående krediter blir färre.

När det gäller att samla lån för att sedan ansöka om ett nytt privatlån är båda ovan fördelar i spel. Med en bättre kreditvärdighet ökar chanserna att du blir beviljad det nya lånet och förmodligen får du en lägre ränta än du hade blivit erbjuden med många utestående lån och krediter. Dessutom innebär de lägre månadskostnaderna tack vare samlingslånet att du får mer faktiskt utrymme att betala räntor och amorteringar på det nya lånet.

En ytterligare fördel med att samla lån är att du har ett bra argument för lägre räntor. Att samla lån är en aktiv åtgärd för att på sikt minska skuldsättningen, och även att minska storleken på räntor och återbetalningar på månadsbasis, och det är något som långivare kan uppmärksamma vid kreditkontrollen.

Sammanfattningsvis ska sägas att det enbart finns fördelar med att samla ihop många mindre lån, krediter och avbetalningsköp i ett större sammanhållet privatlån. Det är inte svårt att rensa upp i skuldbördan, snarare är det en åtgärd som går mycket snabbt och enkelt att genomföra. Vad du bör göra, är att vända dig till en låneförmedlare som både kan förhandla fram de bästa räntorna och dessutom lösa alla utestående skulder automatiskt.