Samla krediterna hos en P2P-långivare

Det är inte alltid helt tydligt för den som lånar, men faktum är att en långivare har en hel del kostnader för sin långivning. Det man betalar i ränta är alltså inte enbart vinst för långivaren. Ju mindre kostnaderna kan vara, desto billigare kan ett lån bli med avseende på den räntan som låntagaren ska betala. De senaste par, tre åren har det dykt upp aktörer inom lån som faktiskt dramatiskt kan sänka kostnaderna för allt kring långivningen. Det handlar om så kallade P2P-aktörer och genom dessa kan ett privatlån – allt annat lika – bli billigare än hos banken.

Kostnader för långivning

Långivare, oavsett det handlar om bolåneföretag, banker och kreditmarknadsbolag med blancolån eller smslåneföretag, har en mängd administrativa kostnader i sin verksamhet. Dessutom finns givetvis kostnader för upplåning och i tillägg finns frågan om risk i förhållande till förväntad avkastning/vinst.

De administrativa kostnaderna är både sådana som har med företaget i sig att göra och sådana som krävs för kontroll, tillsyn och så vidare. En långivare har en overhead i form av personal, lokaler, datorsystem, ekonomihantering med mera som helt enkelt alltid kostar pengar. För att dessutom kunna bedriva utlåning krävs specialiserade system för kreditkontroller, fakturering och så vidare.

Att låna upp pengar som sedan kan lånas ut kostar naturligtvis också oavsett pengarna hämtas från andra banker eller genom inlåning från allmänheten genom sparkonton av olika slag.

Lägre kostnader för långivning via P2P-lån

En aktör som erbjuder lån via konceptet P2P har en möjlighet att skära bort något på flera av kostnaderna för långivningen. Det kan i förlängningen leda till billigare lån, och det verkar också vara fallet hos flera av de ledande sajterna inom denna typ av lån. P2P-långivare kan skära i bland annat nedan kostnader.

Mindre administration
Grunden i P2P-långivning är att det finns en digital marknadsplats där långivare i form av privatpersoner och låntagare kan mötas. Detta koncept leder till lägre transaktionskostnader för själva matchningen. Ägaren till marknadsplatsen har i tillägg blygsamma kostnader för pappersarbete av olika slag.

Lägre kostnad för upplåning och mindre krav på vinst
Det är privatpersoner som ställer upp med det kapital som lånas ut via en P2P-plattform. Privatpersoner ställer i regel inte samma krav på avkastning på de pengar man lånar ut som banker gör, och det gör lånen billigare. Dessutom finns för denna typ av utlåning från privatpersoner ingen insättningsgaranti som kostar pengar.

Chans till billigare samlingslån

Fördelarna med lägre kostnader för långivning blir större ju större lånebeloppet är. Det gör att särskilt den som behöver ta ett större samlingslån för att samla krediter och lån kan tjäna på att vända sig till en långivare av den här typen.

Samtidigt är det mest centrala alltid hur låntagarens ekonomi ser ut i grunden. De lägre långivningskostnaderna kommer inte att ge något större utslag på låntagarens kostnader om ekonomin är allt annat än stabil. Den som har en mycket god kreditvärdighet och betalningsförmåga kan dock med fördel titta på de samlingslån som aktörer som exempelvis Lendify kan erbjuda.