Så här kan du tackla en svacka på börsen

Börsen har svajat betänkligt de senaste veckorna från att ha avancerat uppåt i jämn takt under lång tid. När det börjar svänga våldsamt och nedgångarna räknas i flera procent är det helt naturligt att man blir lite orolig. Vissa blir mer än oroliga och ser till att sälja alla aktier och fonder omedelbart. Andra sitter så att säga ”still i båten” men med en klart olustig känsla som resultat. Det är inte många som kan ha en neutral inställning till börsfall.

Svängningar är en del av aktiemarknaden

Varje större dipp, såsom hastiga fall i aktiekurserna brukar benämnas, kommer alltid som en överraskning. Från en dag till en annan kan den allmänna känslan bland investerarna gå från att det är guld och gröna skogar till att undergången är nära.

Det är dock viktigt att känna till att större dippar eller korrektioner infaller ganska ofta. Ofta kommer de plötsligt efter en lång tids i princip obruten uppgång. Korrektionen som inträffade nyligen, och som förmodligen kommer att göra att marknaderna fortsätter att vara lite stökiga under en tid, kom just efter en lång period av stigande kurser.

Med det sagt, finns det några tips man kan använda för att rida ut stormen på bästa sätt?

Sitt still i båten

Det bästa (och tråkigaste) tipset är att helt enkelt sitta still i båten. Om du har investerat pengar som du behöver ha enkel tillgång till inom en kortare tidshorisont, bör du kanske fundera på att sälja, men för långsiktiga investeringar i aktier och fonder har det historiskt sett visat sig vara klokt att inte göra någonting. För övrigt – om du har investerat pengar du egentligen behöver inom kort kanske du skulle ha lagt dessa pengar på ett sparkonto i stället.

Historiskt har det visat sig att den som säljer vid en korrektion gör ett dåligt val. Det handlar inte bara om att börsen brukar ”komma igen” inom kort efter dippen. Någon garanti för att det sker finns givetvis inte, men så har varit fallet efter majoriteten av kortare nedgångar genom historien. Det handlar också om att det är otroligt svårt att veta när man ska sälja och eventuellt också vad man ska sälja. Och, att försöka pricka botten för att sälja på toppen i en korrektion är något som inte ens det mest garvade börsproffs kan lyckas med.

Hur tacklar man större nedgångar?

Men, tänk om börsen fortsätter att vara sur i många månader? Tänk om vi har en lågkonjunktur framför oss? Lågkonjunkturer kommer ofrånkomligen då och då, och i sådana fall får du bereda dig på att värdet på dina investeringar går ner. Samtidigt gäller det att komma ihåg att nedgångar följs av uppgångar och att du egentligen inte förlorar något om du inte säljer.

Det finns två nyckelord att nämna i sammanhanget. För det första måste begreppet diversifiering nämnas. Begreppet handlar om att du ska placera dina investeringar i en bred portfölj av värdepapper. Om du köper fonder ska du alltså inte endast köpa en specialfond med ett smalt fokus, utan tänka bredare. Du kan också ha räntefonder, obligationsfonder, hedgefonder och andra instrument i portföljen för att få ännu större bredd. Med diversifiering är dina investeringar betydligt mer fredade än om du satsar smalt.

För det andra ska vi nämna vikten av att sprida köp över tid. Det är extra viktigt när kurserna vänder nedåt. Om du köper fonder och/eller aktier successivt varje månad eller varje kvartal får du automatiskt en jämnare kurva för dina investeringar. Gör du endast ett köp för en större del av dina pengar tar du onödig risk.

Aktiemarknaden innebär risk

Anledningen till att aktier över tid ger mer avkastning än exempelvis sparkonton beror på att det är en större risk förknippad med investeringar i aktier. Grundregeln inom all ekonomi är att högre risk är synonymt med större chans på avkastning. Det finns inga riskfria investeringar i aktier och fonder.

Om du helst inte vill se några nedgångar över huvud taget bör du inte köpa fonder eller aktier. Det enda undantaget är korta räntefonder. Det naturliga alternativet är att placera pengarna på sparkonton. Det finns också alternativa investeringar i exempelvis fastigheter och konsumentkrediter som kan vara intressanta. Sådana investeringar är inte kopplade till vad som händer på börsen. De är dessutom överlag inte särskilt känsliga för konjunktursvängningar.