Riskprognos – vad är det?

När du vill ansöka om att samla lån är det en fördel om du har en så god ekonomi, detta sett i form av kreditvärdighet och betalningsförmåga, som möjligt. Ju bättre ekonomi, desto mindre risk löper långivaren att du inte betalar tillbaka lånet via amorteringar och räntor.

För att långivarna inte ska behöva bolla med en rad olika faktorer vid bedömningen av en låneansökan, brukar de använda ett sammantaget betyg på din ekonomi. Detta betyg kan antingen vara ”negativt” eller ”positivt” bestämt. Vad det betyder kan du läsa mer om nedan.

Riskprognos

En negativt bestämd bedömning av din ekonomi brukar kallas för riskprognos. Denna prognos, som sträcker sig ett par år in i framtiden, visar på risken att du inte kan betala tillbaka på ditt lån. Det handlar inte om att du riskerar att bli sen med någon återbetalning, utan om att du inte betalar alls och att ärendet måste gå vidare till inkasso och eventuellt också Kronofogden.

UC är en av de aktörer som använder sig av riskprognoser. För varje kreditupplysning som tas presenterar UC en procentsats för långivaren. Procentsatsen anger risken i procent att du ställer in betalningarna. Enligt gängse standarder för bedömningen brukar en kreditprognos på mindre än 4% anses som bra. Det är väl i praktiken omöjligt att få en kreditprognos på 0%, men det är givetvis det bästa resultatet.

Ju högre procentsats, desto större risk innebär utlåningen för långivaren. Eftersom risk kostar, innebär varje extra procentenhet att lånet blir dyrare.

Kreditscore

Kreditscore är en mer ”positiv” bedömning av en privatpersons kreditvärdighet och betalningsförmåga. Bedömningen presenteras med ett heltal mellan 0 – 100, och ju större tal, desto bättre betalningsförmåga. Hur gränserna går inom ramen för denna total på 100 procent alternativt poäng är olika hos olika kreditupplysningsföretag, men det går att göra några generella indelningar. Nedan är exempel uträknade genom att jämföra kreditscoremodeller från ett par kreditupplysningsföretag.

100-80 = Mycket hög betalningsförmåga
60-79 = Hög betalningsförmåga
40-59 = Godkänd betalningsförmåga

Den privatperson som har en kreditscore som understiger 40 procent/poäng kan inte räkna med att få ett lån beviljat. Alternativt kan han eller hon behöva ställa extra säkerhet för ett lån. Kostnaden för lånet ökar ju längre ner på skalan låntagaren befinner sig.

För att förenkla ytterligare för långivarna, oavsett det handlar om stora samlingslån eller blygsamma mikrolån, erbjuder kreditupplysningsföretagen ofta en ännu mer sammanfattande presentation av en persons betalningsförmåga och kreditvärdighet. Denna presentation är ofta färgkodad och vanligt är att man använder de tre färgerna i ett trafikljus. Grönt står då för god betalningsförmåga medan röd står för låg förmåga och gult är ett mellanting.

Faktorer som jämförs

Oavsett om ett kreditupplysningsföretag meddelar en riskprognos eller en kreditscore, grundas omdömet ändå alltid på samma saker. Det är i regel fyra punkter som är lite viktigare än de andra. Det handlar om:

  • Antalet krediter och deras storlek (i förhållande till andra faktorer)
  • Betalningsanmärkningar
  • Inkomster för de senaste åren
  • Andra uppgifter inklusive fastighetsinnehav, civilstånd, antalet kreditförfrågningar med mera.

Se din kreditvärdighet i appar

Din smartphone är en fantastisk pryl. Numera kan du också följa din kreditscore respektive kreditprognos löpande i olika appar. Ett alternativ är UC:s egen app för din kreditinformation. Den går under namnet Kreddy och är gratis att använda. Ett annat alternativ är Tink. Sistnämnda är en app som också inkluderar en hel del andra funktioner som kan vara mycket nyttiga. I Tink kan du göra överföringar och betalningar direkt i appen, automatiskt kategorisera inkomster och utgifter, skapa budgetar, jämföra bolån och mycket annat. Dessutom får du gratis ID-skydd.