Privatlånen växer i storlek

stora-privatlan

Nya siffror visar på att storleken på privatlån stadigt ökar. Det första halvåret 2015 var genomsnittslånet omkring 81 200 kr medan snittlånet ett år senare var närmare 19% högre, eller cirka 96 300 kr. Uppgifterna presenteras i den lånebarometer signerad Zmarta Group som precis har publicerats.

Flera orsaker till ökningen

Det går att identifiera flera orsaker till den markanta ökningen vad gäller lånesummorna för privatlån. I Zmartas rapport nämns både att de nya reglerna för bolån kan ha gjort att fler behöver utnyttja sig av blancolån och att en allmänt större marginal i privatekonomin kan leda till ett större utrymme för lån till konsumtion. Som en tredje orsak kan förmodligen läggas det faktum att så kallade samlingslån eller konsolideringslån blir allt vanligare.

Bolånetaket och ökade bopriser
Ett privatlån kan användas för att bekosta hela eller delar av den obligatoriska kontantinsatsen vid ett bostadsköp. Reglerna kring bolånetaket, som infördes 2011, samt de ständigt ökande bopriserna på både småhus och bostadsrätter gör att fler köpare behöver ta lån för att komplettera de sparade pengarna.

Konsumtionen ökar
Många svenskar har idag en större marginal i sin privatekonomi än vad som var fallet för ett par år sedan. Låga kostnader för boendet, en obefintlig inflation och löneökningar gör att det finns utrymme att betala räntor och amorteringar på ett privatlån för konsumtion. Många passar på att utnyttja läget för att till exempel köpa fordon eller renovera hemma, vilket är två utgifter som kräver större insatser.

Samlingslånen ökar i antal
Samlingslån, det vill säga blancolån som används för att lösa dyrare krediter, avbetalningsköp, med mera, blir alltmer mer vanliga. Det beror både på att fler får upp ögonen för den här typen av lån och att fler rent faktiskt har problem med återbetalning av dyra krediter. Ett samlingslån är i genomsnitt på ett större belopp än ett privatlån för konsumtion, och det drar upp snittet för privatlånen som helhet.

Kvinnor och män har olika lånebeteenden

Det är sedan tidigare känt att kvinnor och män har delvis olika lånebeteenden. Detta faktum belyses tydligt i Zmarta Groups Lånebarometer. Här presenteras uppgifter om att män oftare tar rena konsumtionslån än vad kvinnor gör, och att kvinnor är klart överrepresenterade när det gäller lån till studier, sjukvård och tandvård.

Utifrån resultaten i Lånebarometern är det också tydligt att män ansöker om betydligt högre lån än vad kvinnor gör. Skillnaden är ungefär 28%, vilket är en smått anmärkningsvärd siffra. Överlag är män också överrepresenterade som låntagare i kategorin privatlån. I Zmartas kundstock står män för nästan sex av tio lån.