Personlig kontakt hos låneförmedlare

laneformedlare-personlig-kontakt

Den som står i begrepp att ta hjälp av en låneförmedlare för att samla lån är förmodligen i ett läge då lite mer assistans och stöd kan behövas. Att ta steget att söka upp en låneförmedlare för att undersöka möjligheterna att få lite mer kontroll på skuldbördan är ett steg som kan upplevas som riktigt stort, och då kan det vara en stor fördel med lite extra support. Dessutom är hela konceptet med samlingslån kanske inte helt självförklarande, varför vägledning, tips och råd kan vara välkomna.

Det bästa sättet att få det bästa möjliga stödet, oavsett vad det gäller, är genom en personlig kontakt. Det finns i dag två läger av låneförmedlare. Ett par av dem är ganska anonyma verksamheter som ser det som sin enda uppgift att sköta kontakten mellan låntagare och långivare. Andra låneförmedlare har en helhetsbild, där råd, stöd och hjälp ingår som en central del i det totala erbjudandet. Här på sajten Samlalån.se är det endast aktörer ur det sistnämnda lägret vi presenterar. Klickar du dig vidare till någon av våra utvalda långivare kan vi garantera att du får en personlig kontakt.

Hur får jag hjälp av låneförmedlaren?

En låneförmedlare som erbjuder lite mer än bara funktionen som mellanhand mellan dig och de till förmedlaren anslutna bankerna, har normalt dedikerade handläggare. När du skickar in din låneansökan får du en namngiven kontakt och det är med honom eller henne du sedan har all kontakt i ditt ärende. I tillägg finns normalt en mer allmän kundtjänst som du har möjlighet att kontakta utanför kontorstid.

Din handläggare kan ha tre roller, nämligen att hjälpa dig med ansökan, att presentera de erbjudanden om lån som kommer in samt att hjälpa dig att skicka in din låneansökan till den bank du väljer. Det är i det första samt det andra skedet som du som behöver mer hjälp kan få extra hjälp av din handläggare.

Vid ansökan
Om du är osäker på något när du ska skicka in din låneansökan kan du ringa upp kundservice för att få den hjälp du behöver. Inga frågor är för dumma och handläggaren ser till att din ansökan blir inskickad på rätt sätt.

Presentation av erbjudanden
När du har erbjudanden att ta ställning till kommer din handläggare att meddela dig via telefon och e-post för att presentera dem. Du kan nu ha en diskussion med din handläggare kring de erbjudanden som har kommit in. Notera bara att handläggaren endast har en informerande roll till exempel när det gäller att berätta villkoren för de olika erbjudandena och hjälpa dig att jämföra. Han eller hon har inte möjlighet att ge dig konkreta råd.

Vid låneansökan hos banken
När du har valt det låneerbjudande som passar dig och din situation bäst är det din uppgift att skicka in låneansökan. Emellertid kan din handläggare vara behjälplig med information om hur du ska gå tillväga.