Nu höjer mejerierna ersättningen till bönderna

Det råder ökad efterfrågan hos konsumenterna gällande mejeriprodukter, detta uppger Sveriges Radio i en ny undersökning. Svenska mjölkbönder ska nu till följd av detta få mer betalt för sin produktion av mejerierna.

Mejeriindustrin är stor i Sverige och antalet bondgårdar med mejeriproducerande kreatur är oerhört många till antal. Det är hos bönderna som produktionen av bland annat mjölk och ost påbörjas, även om mejerierna är de som framförallt framställer produkterna. Nu uppger Sveriges Radios Ekot att mjölkbönder får mer betalt för sin produktion av tillgångar som senare skickas till mejerier.

– Efterfrågan är stor på svenska produkter och det har gjort att man kunnat höja priserna. Det återspeglar sig också i hur mejerierna kan betala mjölkbönderna, säger Jonas Carlberg, chef på LRF Mjölk.

Ersättningen i dig handlar om cirka 10 – 20 öre mer per kilo mjölk, siffror som kommer att göra en märkbar skillnad inom snar framtid. Men detta är inte första gången under 2017 som ersättningen höjs. Det har skett en successiv höjning under hela året och de svenska mjölkbönderna får nu i snitt en krona mer för ett kilo mjölk i dag jämfört med förra sommaren, då den låg på en rekordlåg nivå, runt 2,30–2,40 kronor för ett kilo mjölk.

Många bönder har under de senaste åren lagt ner sin verksamhet då den allmänna produktionen av mejerivaror har minskat. Detta beror delvis på att svenskar i regel konsumerar mer och mer vegetabiliska mejeriprodukter och inte dricker lika mycket mjölk längre.