Lika lön för lika arbete

Eu parlamentet har under 2017 fastslagit en ny princip för tillfälliga arbeten iannat EU-land. För att säkerställa rättvisa löner så kan man inte längre ha lägre lön för vissa arbetare från andra länder. Alla ska ha samma lön om de gör samma typ av arbete. I Sverige så har det varit en debatt under flera år kring utländska byggarbetare. Nu kan man alltså inte längre anställa en utländsk arbetare och betala mindre i lön än vad en svensk arbetare har i lön. Återstår att se hur denna princip används inom EU. Det finns ju svenskar som jobbar i andra EU länder.