Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet är den avgjort vanligaste formen av lån för privatpersoner. Att lånen främst riktas till privatpersoner är också skälet till att lånetypen normalt kallas privatlån. En annan synonym är blancolån.

Lån utan säkerhet i form av privatlån fungerar på så vis att låntagaren inte ställer någon fysisk säkerhet som långivaren kan ta i anspråk vid väsentligen försenade och/eller uteblivna betalningar av räntor och amorteringar. På så sätt skiljer sig lånetypen från exempelvis bolån och billån. Att långivaren inte kan ta någon fysisk säkerhet i besittning, betyder dock inte att denne inte kan utkräva betalning. Den vanliga indrivningsprocessen med inkasso och utmätning via kronofogden finns naturligtvis att tillgå.

Ett lån för alla behov

Till sin natur är privatlånet ett konsumtionslån som kan användas till vad låntagaren än önskar. En långivare, såsom till exempel en bank eller ett kreditinstitut, har ingen rätt att vid ansökan kräva att låntagaren ska ange till vad lånepengarna ska gå (förutom på en mycket övergripande nivå), och låntagaren behöver inte redogöra för användningen. Lån utan säkerhet kan användas till så vitt skilda utgifter som en semesterresa, ett kosmetiskt ingrepp, köp av begagnad bil samt utbildningar som inte kan bekostas på andra sätt. Ett annat användningsområde är att samla lån för att bli av med små krediter och därigenom minska månadskostnaderna.

Låna upp till 500 000 kr

Det var länge en slags standard att maximalt lånebelopp var 350 000 kr. Anledningen var att de stora affärsbankerna indirekt kom överens om att sätta den gränsen. Med en ökad konkurrens inom privatlån samt det faktum att inflationen hela tiden gör en krona mindre värd finns numera emellertid möjligheten att låna upp till 500 000 kr med ett blancolån. Att notera är dock att det inte är alla långivare som anger ett sådant generöst maxbelopp.

Lägsta möjliga lånebelopp för ett lån utan säkerhet av typen privatlån är normalt 20 000 kr, men det finns aktörer som har lagt sig något lägre, till exempel 10 000 kr. Ett privatlån på 10 000 kr är för det mesta ett bättre alternativ än ett snabblån på motsvarande belopp eftersom räntan är lägre för förstnämnda. Vid skyndsamt behov av ett lån på upp emot 10 000 kr bör alltså möjligheten att ansöka om ett privatlån vara första prioritet. Eventuell överlikvid kan man ju betala tillbaka direkt.

Ett privatlån betalas tillbaka över minst ett år och återbetalningstiden kan vara så lång som 12 år. Givetvis gäller att återbetalningstiden är direkt korrelerad med lånebeloppet. Ett lån på 20 000 kr betalas inte gärna tillbaka över mer än fem år medan de flesta nog vill ha en lång låneperiod för ett lån på flera hundratusen kronor. Låneperiodens längd bestämmer låntagaren själv inom angivna ramar.

Viktigt att känna till är att den totala kreditkostnaden för lånet, det vill säga kostnaden för räntor och avgifter, alltid blir större ju längre låneperioden är. Samtidigt innebär en kortare låneperiod större månadskostnader. Man får helt enkelt göra en avvägning i varje enskilt fall.

Samla lån med privatlån

Privatlånet är det av alla lånetyper för vilka långivaren inte har någon säkerhet som löper med lägst ränta. Det kan till exempel vara milsvid skillnad mellan räntan på ett blancolån och ett snabblån eller en konsumentkredit hos en hemelektronikkedja. Av den anledningen är det många som använder sig av möjligheten att genom ett privatlån ”samla ihop” alla de smålån och krediter som man har dragit på sig genom åren för att helt enkelt lösa dem alla på en gång. I stället för att varje månad betala ett större antal räkningar och behöva betala större summor i räntor och avgifter (förutom själva amorteringarna) får man ett lån att betala av på, ett lån som dessutom på totalen ger lägre månadskostnader än tidigare. Många långivare erbjuder sig att efter beviljat privatlån lösa de mindre krediterna så att låntagaren slipper även det bekymret.