Lån utan inkomst

Den som inte har någon inkomst kan väl inte ta ett privatlån, eller? Det är ju från den löpande inkomsten som det är tänkt att man ska betala räntor och amorteringar. Det är emellertid inte omöjligt att ansöka om ett lån, till exempel ett samlingslån för dyrare krediter och smålån, trots att man saknar inkomst.

I den här artikeln kan du läsa om hur du kan ta lån utan inkomst, detta med fokus på att samla lån. Du får information om vilka uppgifter långivare tittar på och hur du gör för att ansöka med borgensman eller medsökande.

Samla lån utan fast inkomst

Vi börjar med att notera att ”inkomst” är ett ganska brett begrepp. En inkomst kan vara fast, detta från anställning eller egen rörelse, vara oregelbunden, eller vara i form av skattepliktiga ersättningar. När en långivare tittar på inkomsten är det den totala skattepliktiga inkomsten under det senaste taxeringsåret som räknas. Har du till exempel varit föräldraledig under det senaste året har du tagit ut föräldrapenning, som ju är en skattepliktig inkomst. Många långivare har som policy att enbart godkänna låneansökningar från personer med fast inkomst från en namngiven arbetsgivare alternativt intäkter från en egen rörelse, men det finns undantag.

Utifrån ovan är det fullt möjligt att ansöka om att samla lån trots att man för tillfället inte har någon fast inkomst. För att undvika att behöva skicka in ansökningar till en större mängd långivare på måfå (och då också få en rad kreditupplysningar) är det en god idé att du vänder dig till en låneförmedlare som automatiskt matchar din ansökan med flera långivare som, i det fall dina ekonomiska förutsättningar betraktas som tillräckliga, kan bevilja samlingslån.

Samlingslån med borgensman eller medsökande

Saknar du fast inkomst, eller har endast sporadiska inbetalningar till ditt konto, saknar du den säkerhet i löpande inkomster som långivare önskar som säkerhet för sina lån (du ställer ju ingen reell pant i säkerhet för ett privatlån). Ansöker du med borgensman får emellertid långivaren en säkerhet i att borgensmannen träder i ditt ställe i det fall du inte kan betala.

Ett alternativ till att ansöka med borgensman är att ansöka om samlingslån med en medsökande. Genom denna metod står ni helt enkelt två som låntagare på lånet. Skillnaden mellan de två alternativen är på pappret hårfin. Dock ska sägas att långivaren kan begära betalning av den medsökande direkt, utan att först gå via dig.

Att ansöka om att samla lån med hjälp av borgensman eller medsökande är ett alternativ, men det gäller att vara mycket försiktig. Grundregeln är att endast mycket nära familj bör fungera som borgensman/medsökande, detta med tanke på risken för att det kan uppstå en viss problematik kring betalningsansvaret. Det gäller att du som behöver lånet och den som hjälper dig mycket noga diskuterar igenom riskerna med lånet och hur ni ska göra om det uppstår problem.

Kommentar

Har du en betydande andel smålån och konsumentkrediter som kostar dig mycket varje månad är ett samlingslån med en lägre ränta givetvis en mycket bra lösning. Att ta lån utan inkomst, eller med oregelbunden inkomst från exempelvis ersättningar, är emellertid alltid riskfyllt. Du bör vara medveten om riskerna förknippade med lån och du bör ha gjort en noggrann kalkyl/budget innan du ansöker om att samla dina lån.

Ovan redogörelse för möjligheterna till att samla lån utan inkomst ska ses som en informativ guide, inte som en uppmaning till att ansöka om lån. Vår inställning här på Samlalån.se är att du ska vara 100% säker på att du har förutsättningarna att fullgöra ett låneavtal innan du skriver under.