Låna med säkerhet

Ett lån med säkerhet är ett lån där låntagaren sätter något, såsom exempelvis ett föremål, en rättighet eller något annat, som pant för lånet. Om låntagaren inte uppfyller sina skyldigheter gentemot långivaren kan långivaren sälja eller på annat sätt realisera panten för att, om möjligt, få tillbaka sina pengar. Typexemplet är bostadslånet för vilket bostaden faktiskt utgör panten. Betalar låntagaren inte räntor och amorteringar enligt betalningsplanen har banken eller bolåneinstitutet rätt att lägga ut bostaden till tvångsförsäljning.

Eftersom en säkerhet i pant gör lånet mindre riskfyllt för långivaren brukar man som låntagare kunna få mer förmånliga villkor för ett säkrat lån jämfört med ett lån utan säkerhet. Framför allt kan man få en lägre ränta på lånet. Att notera är att om man vill ha ett riktigt stort lån, oavsett det gäller ett lån för köp av egendom eller ett blancolån är säkerhet vanligen ett krav för att man över huvud taget ska få sin låneansökan beviljad.

Bra att känna till är att lån som tecknas med borgensman kan sägas vara ett lån med säkerhet. Här ska vi dock enbart kika på hur man kan låna med säkerhet i form av direkt realiserbara tillgångar.

Lån för köp av viss egendom

Låna med säkerhetInom kategorin lån med säkerhet finns två varianter. Den ena handlar om lån som är direkt knutna till en viss egendom. Bolånet är det klassiska exemplet. Ett bostadslån kan enbart användas för att förvärva en bostad och själva föremålet för lånet, det vill säga lägenheten, villan eller fritidshuset, utgör själva panten.

När en fastighet sätts som säkerhet för ett lån ska pantbrev användas. Pantbrev registreras nu för tiden elektroniskt hos Lantmäteriet. För att en långivare ska kunna veta vilka pantbrev som är uttagna på en fastighet utfärdas gravationsbevis.

Billån är ett annat typexempel. Ett lån med bilen som säkerhet följer med ett så kallat återtagandeförbehåll som innebär att bilhandlaren eller dess kreditgivare kan återta bilen om lånevillkoren inte uppfylls från låntagarens sida. Det vore ju inte särskilt ändamålsenligt att lämna bilen i bilhandlarens besittning efter köpet!

Den andra varianten som finns att använda om man vill låna med säkerhet handlar om mer traditionell pant av lösöre, det vill säga fysiska föremål såsom smycken och andra värdesaker. Denna variant blir allt mer ovanlig och egentligen är det bara via pantbanker som man kan ansöka om sådana lån. Det går till exempel inte att gå in på det lokala bankkontoret med sina guldsmycken och begära att banken ska ta smyckena som pant för ett lån.

Hos pantbanken överlämnar låntagaren ett föremål i pantbankens förvar. Eftersom pantbanken har full kontroll över föremålet under lånetiden brukar pantbanker vara villiga att låna ut pengar utan att ta hänsyn till låntagarens eventuella betalningsanmärkningar, inkomster, etc.

Samla lån för lägre ränta

Har du många mindre lån är det lätt att räntorna byggs upp och du får betala väldigt mycket varje månad i räntekostnader. Som sagt är lån utan säkerhet i regel dyrare och detsamma gäller för mindre lån. Mindre lån har alltså oftast större ränta än större lån. En populär metod för att sänka sina räntekostnader är då att göra något som kallas för att ”samla lån”. Samla lån gör man när man tar ett större lån för att betala av en grupp av mindre lån för att i slutändan få en lägre genomsnittlig ränta. Det finns många fördelar med att samla lån med den absolut största är just det att man kan enkelt göra sina skulder billigare.

Låt oss säga att du har 10 st lån som uppnår en total skuld på 100 000 kr, med en genomsnittlig ränta på 10%. Låt oss då säga att du tar ett större privatlån på 100 000 med en ränta på 6%. Du använder nu dina nya pengar för att betala av alla mindre lån. Din totala skuld är densamma, men du har nu sänkt din ränta med hela 4%.