Kreditupplysning

Du som har flera lån och krediter har förmodligen också en rad kreditupplysningar i ditt namn. Att bli beviljad ett ytterligare lån när man har många kreditupplysningar kan vara lite svårt, speciellt om de flesta kreditupplysningarna har gjorts hos UC, Upplysningscentralen. De flesta banker, butiker och kreditgivare använder nämligen UC för sina kreditupplysningar.

Behöver du samla lån kan du vända dig direkt till ett antal banker för att inhämta erbjudanden. Problemet med det tillvägagångssättet är att du då får en ny kreditupplysning för varje förfrågan. Blir det totala antalet förfrågningar för stort finns en stor risk att dina möjligheter att få ett samlingslån blir minimala.

Det bästa sättet att undvika alltför många kreditupplysningar och samtidigt maximera chansen att kunna samla lån är att ansöka om att samla lån via en lånförmedlare. Du skickar in en ansökan till en  låneförmedlare som gör en enda kreditupplysning, men din ansökan skickas sedan vidare till mängder av banker. Du får sedan svar på din ansökan och i de flesta fall kan du till och med välja mellan flera låneförslag.

Om kreditupplysning och UC

I Sverige finns kreditupplysningsföretag som mot en avgift kan förse en kreditgivare med information om en privatperson eller juridisk person. Det största och mest anlitade av dessa bolag är Upplysningscentralen, även kallad UC.

En kreditbedömning bygger på den grundläggande idén om att tidigare beteende är en indikator på hur framtida beteende kommer att vara. Man vill helt enkelt veta hur ekonomin har skötts hittills, för att kunna avgöra risken för att den inte ska skötas korrekt framöver. Den som ska låna ut pengar, hyra ut en lägenhet eller på annat vis ge någon form av kredit vill ju gärna ha ett bra underlag för att kunna bedöma om åtagandet kommer att skötas korrekt eller ej.

kreditrapportI Sverige är kreditupplysning reglerat enligt lag, vilket bland annat innebär att kreditupplysningsföretag måste ha ett särskilt tillstånd att bedriva sin verksamhet samt följa vissa regler för att säkerställa en god avvägning mellan de olika intressenterna. Den som överväger att ge kredit vill givetvis ha så mycket information som möjligt, samtidigt som den person som blir granskad har rätt till integritet, rättssäkerhet, etc.

I den här artikeln ska vi ta en närmare titt på UC och kreditupplysning i Sverige, med inriktning på vad som gäller för dig som privatperson. Vi kommer alltså inte att gå in på vad som gäller för företag och andra juridiska personer.

Vilka uppgifter finns om mig i kreditupplysningsregistren?

En kreditupplysning rör huvudsakligen dina ekonomiska förhållanden, men även andra uppgifter om dig kan ingå, såsom till exempel ålder och civilstånd. Ett kreditupplysningsföretag kan också tillhandahålla omdömen om dig, det vill säga en ekonomisk analys snarare än renodlade fakta. Kreditupplysningsföretag i Sverige hämtar huvudsakligen sin data från svenska myndigheter.

Det är huvudsakligen fyra sorters uppgifter om dig som ingår i kreditupplysningsregistren.

 • IdentitetsuppgifterDetta är uppgifter om vem du är, det vill säga ditt namn, ditt personnummer, var du är folkbokförd, med mera. Dessa uppgifter brukar kreditupplysningsföretagen hämta från Statens personadressregister (SPAR).
 • Inkomster och vissa tillgångarI den här kategorin hittar vi information om dina inkomster, samt information om fastigheter du är ägare till. Inkomstinformation kan kreditupplysningsföretaget hämta från Skatteverkets skatteregister, medan information om fastigheters ägare står att finna i Skatteverkets fastighetstaxeringsregister.
 • BetalningsanmärkningarI den här kategorin hittar vi inte bara ”prickar” utan också mer detaljerad information om utslag i mål om betalningsföreläggande, obetalda skatter och avgifter, utmätningsförsök, med mera. Dessa uppgifter kan kreditupplysningsföretag hämta från Kronofogdemyndigheten.
 • OmfrågeuppgifterVissa kreditupplysningsföretag registrerar att någon tidigare har begärt en kreditupplysning om dig. Detta kallas för omfrågeuppgifter.

Uppgifter om betalningsförsummelser

För att skydda privatpersonen, samtidigt som kreditgivarens behov information tas i beaktande, finns regler för vilka betalningsförsummelser som en kreditupplysning om en privatperson får innehålla.

anmärkningNormalt får en kreditupplysning om en privatperson endast innehålla information om betalningsförsummelser som uppfyller minst ett av följande krav:

A.) Betalningsförsummelsen har fastställts av domstol eller annan myndighet (till exempel Kronofogdemyndigheten).

B.) Betalningsförsummelsen har lett till beslut om inledande av skuldsanering.

C.) Betalningsförsummelsen har lett till inställda betalningar.

D.) Betalningsförsummelsen har lett till ansökan om konkurs.

E.) Betalningsförsummelsen har lett till ansökan om ackord.

Uppgifter om kreditmissbruk får lagras och lämnas ut om samtliga tre punkter är uppfyllda:

A.) Krediten ska ha lämnats av ett företag som står under Finansinspektionens tillsyn.

B.) Kredittagaren ska i avsevärd utsträckning ha överskridit gällande kreditgräns eller på något annat sätt allvarligt missbrukat krediten.

C.) Missbruket ska ha lett till att kreditgivaren sagt upp kreditavtalet.

När försvinner gamla uppgifter från kreditupplysningen?

Om man betalat sina skulder vill man givetvis inte att uppgifter om dem för evigt stannar kvar i kreditupplysningar där de riskerar orsaka svårigheter för det fortsatta ekonomiska livet. Därför finns det regler för hur och när gamla uppgifter ska rensas ut från kreditupplysningsföretagens register.

Omfrågeuppgifter (uppgift om att en kreditupplysning har begärts) ska tas bort senast 1 år från den dag då begäran om kreditupplysning gjordes.

Uppgift om missbrukade kontokort ska tas bort senast 2 år efter den dag då kreditavtalet sades upp på grund av missbruket.

Uppgift om en betalningsanmärkning ska tas bort senast 3 år efter den dag då anmärkningen tillkom. Viktigt att tänka på här är att om du har en skuld som du inte betalar så kommer den kontinuerligt att ge upphov till nya betalningsanmärkningar om kreditgivaren kontinuerligt försöker driva in den. Du kan alltså inte strunta i att betala en skuld år 2015 och kräva att samtliga betalningsanmärkningar som rör denna skuld ska försvinna år 2018. Om du däremot får en betalningsanmärkning den 1 oktober 2015 och betalar skulden direkt så har du rätt att få bort denna betalningsanmärkning senast den 1 oktober 2018.

Uppgift om beviljad skuldsanering ska i normalfallet tas bort senast 5 år efter den dag då skuldsanering beviljades av Kronofogdemyndigheten eller tingsrätten. Om betalningsplanen för skuldsanering löper över fler än 5 år behöver uppgift om skuldsanering dock inte tas bort förrän den dag då betalningsplanen är avslutad.

När får en kreditupplysning lämnas ut om mig?

närKreditupplysning om en privatperson får bara lämnas ut till den som har ett legitimt behov av den. Vad som är ett legitimt behov kan givetvis diskuteras, men generellt ska den som vill ha ut informationen ha eller vara på väg att ingå ett kreditavtal med den privatperson som upplysningen rör. Det finns dock även andra situationer som räknas som legitimt behov. En hyresvärd kan till exempel vilja skaffa sig en allmän uppfattning om din ekonomiska skötsamhet även om du ska betala varje hyra i förväg, och en arbetsgivare kan behöva göra en bedömning hur lämplig du är att ges tillgång till företagets bankmedel eller liknande tillgångar, även sådana som inte tillhör företaget självt utan till exempel vaktas eller transporteras av företaget.

Storleken på den kredit du har ansökt om påverkar inte den potentiella kreditgivarens rätt att ta en kreditupplysning på dig. Kreditupplysningsföretaget har alltså rätt att lämna ut en kreditupplysning om dig även om du bara ansökt om en väldigt liten kredit.

Hur kan jag få veta vad som står om mig hos kreditupplysningsföretaget?

Du har rätt att vid förfrågan få veta om ett kreditupplysningsföretag har uppgifter om dig. Detta gäller oavsett om uppgifterna är i ett dataregister eller om de lagras på något annat vis.

Du har rätt att en gång per år, på begäran, få ett gratis registerbesked från kreditupplysningsföretaget. Skicka din begäran skriftligen till kreditupplysningsföretaget och se till att din begäran är undertecknad av dig.

Företag som har tillstånd från Datainspektionen att bedriva kreditupplysning

För att bedriva kreditupplysning i Sverige krävs normalt tillstånd från Datainspektionen. På Datainspektionens sajt kan du hitta information om samtliga företag som för tillfället innehar ett sådant tillstånd.

Här nedanför har vi listat de företag som hade tillstånd 2015-11-09. För att se en aktuell lista, besök Datainspektionen.

Rikstäckande kreditupplysningsföretag som har samtliga svenskar som är över 15 år i sina register

 • Bisnode Dun & Bradstreet Sverige AB
 • Bisnode Kredit AB (hette tidigare AAA Soliditet AB)
 • CreditSafe i Sverige AB
 • Decidas Info AB
 • Sergel Kredittjänster AB
 • Syna AB
 • UC AB

Övriga kreditupplysningsföretag

 • Atradius filial Sverige
 • Biluthyrarna Sverige
 • Belacon AB
 • Collector Finans & Law AB
 • DoubleCheck AB
 • Euler Hermes Sverige filial
 • Neufeld, Robert med firma Neufeld’s Creditinformation
 • PayEx Finance AB
 • Property Rating Institute AB
 • Trejo information AB
 • Yellow-Belly Decision Systems AB

Jag vill bli struken ur kreditupplysningsregistret!

Du har inte någon laglig rätt att bli struken ur ett kreditupplysningsregister. Däremot har du vissa rättigheter vad gäller korrigering av felaktiva uppgifter och bortgallring av gamla uppgifter. Mer information hittar du hos Datainspektionen.