Konsumentverket slår ned på långivarnas från-räntor

Den så kallade ”från-räntan”, som är så vanlig i marknadsföring från både långivare och låneförmedlare av blancolån, är alltid föremål för diskussion. Denna ränteuppgift kan med fog kritiseras eftersom den många gånger kan ses som en godtycklig siffra. Det framgår nämligen sällan eller aldrig vad som krävs av en långivare för att den lägsta räntan ska kunna erbjudas. I många fall finns en risk att från-räntan endast blir ett marknadsföringsgrepp som är till för att locka nya kunder att skicka in en ansökan.

Konsumentverket riktar kritik mot låneförmedlarna

Konsumentverket, som har som en av sina uppgifter att granska och styra lånemarknaden för att vi konsumenter ska få ett bättre skydd, har sedan maj 2016 tittat särskilt på hur låneförmedlarna marknadsför sina produkter inom blancolån och samlingslån. Granskningen har mynnat ut i skarp kritik mot flera låneförmedlare som har ombetts inkomma med skrivelser till myndigheten.

Det är både från-räntan och det faktum att låneförmedlarna visar bristande transparens när det gäller konkurrensen om låntagarna som Konsumentverket riktar kritik emot.

Oklart vem som kan erbjudas från-räntorna

Alla långivare och låneförmedlare presenterar på framsidan på sina webbplatser samt i annan marknadsföring en uppgift om vad den lägsta räntan för ett låneerbjudande kan vara. Ibland är den del av ett spann, med en från- respektive en till-ränta. Andra gånger presenteras endast från-räntan i fet stil.

Konsumentverket menar att denna ränteuppgift kan vara vilseledande på så vis att de som ansöker kan ledas att tro att en ansökan kommer att mynna ut i ett låneavtal som löper med från-räntan. Den absoluta majoriteten erbjuds nämligen en ränta som ligger högre eller till och med bra mycket högre. Konsumentverket har anmodat en handfull låneförmedlare (samt även ett antal banker) att vara tydligare med vad som gäller.

Hur effektiv är egentligen konkurrensen?

Låneförmedlarnas uppgift är att sammanföra låntagare med långivare. Detta sker genom en slags auktion där den eller de långivare som kan erbjuda den lägsta räntan får möjlighet att presentera ett låneerbjudande för låntagaren. Idén är att denna konkurrens ska pressa ned räntorna. Konsumentverket menar dock att det i högsta grad är oklart hur effektiv den här konkurrensen är. Låntagaren får nämligen ingen information om exempelvis vilka långivare som har fått chansen att lämna anbud. Utifrån låntagarens perspektiv är transparensen i princip obefintlig. Det är flera låneförmedlare som från Konsumentverket har anmodats att göra ansökningsprocessen och dess resultat betydligt mer transparent och tydligt för konsumenterna.

Låneförmedlarna försiktiga med från-räntor

Låneförmedlarna har efter Konsumentverkets granskning, och i enlighet med de frågor som myndigheten har skickat ut, tonat ned uppgiften om ”från-ränta”. Ett mycket tydligt exempel är Advisa. Tidigare utannonserades med ganska stora bokstäver att Advisa kunde erbjuda räntor från 2,95%. Denna uppgift är nu betydligt nedtonad och det är först i förklaringen till hur räntan fungerar (individuell räntesättning och rörlig ränta) som uppgiften om 2,95% nämns.

Lendo är ännu mer tydliga med att räntan sätts individuellt. I den information som är direkt tillgänglig på förstasidan nämns ingenting om någon från-ränta. Istället nämns att räntan ”vanligtvis” hamnar mellan 4,95-17,55%.

För mer information om Konsumentverkets granskningar, vänligen följ den här länken.