Hur beräknas egentligen KALP?

När du skickar in en ansökan om att samla lån kommer långivaren automatiskt eller manuellt att göra en analys av din betalningsförmåga utifrån KALP-kalkylen. Vad som avses är vad du har ”kvar att leva på” när dina boendekostnader samt dina befintliga och nya lånekostnader (genom det nya lånet) dras av från din disponibla inkomst. Alla långivare är skyldiga att applicera denna kalkyl på varje kreditkontroll.

Att du inte klarar KALP-kalkylen är den främsta anledningen till att du inte blir beviljad ett lån. Därför kan det vara bra att känna till vad som faktiskt brukar läggas med i kalkylen. Nedan ska vi lite kort gå igenom vad de så kallade utgiftsposterna vanligtvis innehåller. Notera att det vid kalkylen görs en översiktlig beräkning kring varje utgiftspost utifrån hur många som lever i hushållet. Det är därför du måste fylla i uppgifter om din familjesituation när du ansöker om lån.

Mat

Enligt den mest använda KALP-kalkylen, vilken är framtagen av Konsumentverket, gäller att alla måltider intas i hemmet och att det är normal kost som gäller. I andra kalkyler kan höjd tas för utgifter för luncher ute och enstaka restaurangbesök.

Personlig hygien och förbrukningsvaror

I den här utgiftsposten ingår både löpande förbrukningsvaror och besök hos tandläkare. Exempel på förstnämnda är tvål, tvättmedel, toalettartiklar, med mera. Besök hos tandläkare gäller endast vuxna och i kalkylen utgår man ifrån att varje vuxen gör ett besök hos tandläkaren per år.

Hemutrustning

Hemutrustning är en bred utgiftspost och här använder långivarna mycket översiktliga schabloner. Det som normalt ingår är möbler, dator, TV och typiska tillbehör till hemmet. Kapitalvaror såsom tvättmaskin och diskmaskin ingår emellertid inte.

Medier och mobiltelefoni

I KALP-kalkylerna ges utrymme för konsumtion av medier. Det handlar då om medier som är nödvändiga bland annat för att kunna kommunicera med myndigheter. Kostnader för bredband, TV-licens, fast telefon och mobiltelefoni är exempel på utgifter inom denna utgiftspost.

Kläder och skor

För kläder och skor räknar långivarna på ett basbehov av kläder för alla årstider för alla i hushållet. Även typiska tillbehör inkluderas. Av naturliga skäl kommer den som har barn att beräknas ha större utgifter inom denna utgiftspost.

Övrigt

Under punkten övrigt är det framför allt försäkringar av olika slag som ingår. Här görs översiktliga beräkningar utifrån exempelvis hur många barn som finns i hushållet och hur boendet ser ut. Även utgifter för fritid brukar adderas till detta utgiftsområde.

Observera: Transporter omnämns inte särskilt i Konsumentverkets KALP-kalkyl. Det betyder dock inte att långivarna inte tar upp schablonkostnader för detta i sina bedömningar.

Källa och mer information: Se Konsumentverkets sidor om kostnadsberäkningar.