Högre ränta på samlingslån i framtiden

Om du upplever att ett samlingslån skulle vara gynnsamt för din privatekonomi kan det vara en idé att skicka in din ansökan någon gång under 2017. Det är inte bara fördelen med att snabbare få ner dina lånekostnader varje månad som är central. Nästa år kommer nämligen marknadsräntorna att höjas i en förmodad snabb omfattning, vilket ofrånkomligen kommer att leda till högre räntor för blancolån.

När höjs låneräntorna?

Vid Riksbankens möte den 22 februari beslutades att den viktigaste styrräntan, reporäntan, skulle lämnas oförändrad. Det innebär att räntan fortfarande är rekordlåga -0,50% och att det dröjer ännu längre än förutspått innan vi når mer normala räntenivåer. Samtidigt är inflationen, som den rekordlåga reporäntan syftar till att stärka, på väg uppåt och i årstakt är inflationstakten 1,4% (för januari – källa SCB). Det innebär att Riksbanken snart måste börja fundera på att höja styrräntan.

Enligt Riksbankens prognos kommer de första höjningarna i början av 2018 och räntan kommer att ligga på 0% i början av 2019. Förväntningar på höjningar kommer emellertid alltid före själva höjningarna och det innebär att marknadsräntorna kommer att stiga tidigare än i inledningen av nästa år. Med höjda marknadsräntor blir det också dyrare för långivarna att låna upp pengar och det kommer att märkas på utlåningsräntorna för samlingslån.

Så här höjer långivarna sina räntor

Lite förenklat kan man säga att långivare matchar Riksbankens höjningar/sänkningar med 100% exklusive en premie. En långivare som till exempel erbjuder en snittränta på 6,00% vid en reporänta på -0,50% kommer vid nollränta att erbjuda en ränta på 6,50% exklusive en premie på kanske 0,10-0,20 procentenheter. Ett lån som idag kostar 6% per år kommer alltså att kosta en hel del mer inom kort.

Din ekonomi är fortfarande den viktigaste parametern

Ovan resonemang är lite mer översiktligt kring det faktum att det kommer att bli dyrare att låna inom en snar framtid. Den enskilt viktigaste faktorn bakom vilken ränta du får betala är emellertid hur din ekonomi ser ut. Har du en god ekonomi med stabila inkomster får du en lägre ränta. Är ekonomin istället mindre stabil får du en högre ränta. Har du betalningsanmärkningar kan du tvingas betala maximal ränta (upp emot 30%) om du inte kan låna med borgen.

Tips: Den optimala strategin för dig som vill ansöka om ett samlingslån är att under de kommande månaderna se till att ta steg för att förbättra din kreditvärdighet för att sedan innan den första räntehöjningen ansöka om lånet.