Förbättra din ekonomi – samla dina lån

Många svenskar har idag fler än ett lån. Ofta kanske man har köpt någonting på avbetalning, samtidigt som man har minst ett kreditkort, plus det där lånet som man tog för att kunna köpa en ny bil, renovera köket, resa utomlands – eller vad man nu använt pengarna till.

För varje lån man har medföljer ränta, samt en viss fast månadskostnad för till exempel aviseringar. Det betyder att det är en, ofta relativt stor, andel av pengarna man betalar varje månad som går till andra kostnader än själva amorteringen. Ju fler lån man har, desto större blir följaktligen dessa kostnader.

Därmed är det en god idé att istället samla alla sina lån och avbetalningar till ett enda stort lån. Många gånger kan man få detta lån till en lägre ränta, samtidigt som kostnaden för avisering minskar till endast en. Det är alltså ekonomiskt fördelaktigt att samla sina lån och krediter eftersom det innebär en minskad månadskostnad samtidigt som man amorterar mer.

Fördel att använda låneförmedlare

Enligt Finansinspektionens rapport om Svenska Konsumtionslån (2019) går 14 % av alla blancolån till att lösa befintliga lån. Bland de konsumenter som använder sig av en låneförmedlare – det vill säga en tjänst som jämför olika lån – låg antalet istället på hela 24 %. Bland dessa är det fler av de som tar stora lån som använder de nya lånen för att lösa gamla lån och krediter, än det är bland de som tagit små lån.

Ett tecken på att lån läggs om är att den avtalade löptiden ofta är längre än den faktiska. Det betyder att lånen betalas av i förtid – vilket inte sällan sker i samband med att man samlar sina lån. Det kan också tyda på att låntagaren har fått bättre villkor hos någon annan långivare. Därmed är det klokt att med jämna mellanrum omförhandla sina lån.

Detta kan med fördel göras med hjälp av en låneförmedlare då denna låter ett antal långivare konkurrera om konsumenten genom att ge sitt bästa låneanbud. Sedan kan konsumenten använda dessa anbud för att förhandla med sin befintliga långivare – för att på så vis sänka räntan hos denna, alternativt teckna ett nytt lån hos en annan långivare med bättre villkor.