Ett nytt ekonomiskt liv med samlingslån

snabbare-skuldfri

Visst, pengar är inte allt, men den som lever efter den devisen är antagligen mycket välbeställd. För den som inte är välbeställd är pengar en central del av vardagen och den som har en brist på pengar lever förmodligen med detta mentalt under många av dygnets vakna timmar. Med skulder som känns betungande och stora lånekostnader blir vardagen helt enkelt mer eller mindre besvärlig.

Att samla lån är ett sätt att både lätta den faktiska och den mentala bördan initialt och även underlätta för framtiden. Det är ingen lösning av typen ”quick-fix”, men samlingslån ger för de flesta en möjlighet att få ett nytt, mer sunt, ekonomiskt liv. I marknadsföringen talas det främst om att ett samlingslån kan hjälpa till att sänka månadskostnaderna just nu, men att samla lån har betydligt större effekter än så.

Mindre påfrestning på ekonomin månadsvis

I marknadsföring från aktörer som erbjuder så kallade samlingslån anges ibland smått fantastiska siffor kring hur mycket lägre månadskostnaderna blir om man samlar lån. Det är givetvis klokt att ta marknadsföringen med en nypa salt, men att månadskostnaderna kan minska rejält finns det inget tvivel om. Vi kan ta ett mycket enkelt exempel för att illustrera.

Jan har 200 000 kr totalt i lån och betalar 15 000 kr i månaden för dessa. Lånekostnaderna kan alltså ses som ganska så påfrestande. Skulderna är i form av privatlån, smslån och avbetalningsköp.

Jan bestämmer sig för att lösa alla utestående skulder i ett enda privatlån. Han får då en ränta som är betydligt lägre än genomsnittsräntan för de tidigare lånen. Med 10% i ränta på privatlånet sjunker månadskostnaden till under 2000 kr i månaden.

Det är utan tvekan så att Jans ekonomi blir betydligt bättre efter att han har tagit steget till att samla lån.

Drömmen om ett skuldfritt liv

Det finns kanske inget riktigt självändamål med att vara helt och komplett skuldfri. I dagens samhälle kan det krävas att man försätter sig i skuld för att helt enkelt ordna så att livet rullar på så bra det bara kan. Till exempel är ett bolån, förutsatt att man inte belånar sig över öronen, något som man kanske inte bör göra allt för att undvika.

Ett skuldfritt liv handlar mer om att bli av med de skulder som dels kostar mycket pengar varje månad, och dels representerar något mindre nödvändigt. Skulder som har uppstått på grund av lån till konsumtion är inte på något sätt gynnsamma och de kostar normalt mycket i räntor.

Ett samlingslån paketerar effektivt de dyrare konsumtionslånen och -krediterna i ett billigare lån. Det blir då enklare att betala tillbaka och det går snabbare att bli fri från de ”onödiga” skulderna.

En mindre stressig vardag

Som nämnts är skuldsättning mentalt jobbigt. Att vara försatt i skuld innebär helt enkelt att man inte känner sig helt fri. Med de räntor som ska betalas kan man också känna att det inte finns några pengar över. Det skapar stress i vardagen.

Samlingslån kan ta bort en del av den sistnämnda faktorn. Ju mindre man betalar i räntor, desto mer har man ju kvar och att ha pengar över i plånboken kan göra att vardagen blir mindre stressande.