Enkla tips för en bättre parekonomi

För många par är ekonomi inte favoritämnet vid köksbordet. Att prata om ekonomi och prioriteringar är emellertid mycket viktigt. Bristande samsyn på hur hushållets pengar ska fördelas är nämligen en stor anledning till att många gifta par och sambor går skilda vägar.

Om du lever i en parrelation och upplever att det kan krävas ett omtag kring parekonomin kan du använda nedan enkla tips som en grund att stå på.

Prata om pengar

Alla har olika sätt att se på pengar och alla har olika prioriteringar och värderingar. För att en parekonomi ska fungera krävs att båda parter förstår hur den andra parten tänker kring inkomster och utgifter utifrån hans/hennes prioriteringar. Det finns inget krav på att man alltid måste vara överens. Det måste dock alltid finnas en vilja att lyssna och försöka förstå. Genom att prata om pengar både i ett kortsiktigt perspektiv (lön och räkningar) och ett lite längre perspektiv (exempelvis sparande) får man en bild av hur den andra tänker och utifrån det kan man komma fram till en gemensam lösning med eventuella kompromisser.

Ett bra tips är att en gång i veckan eller en gång i månaden checka av läget. För att lyckas med det kan det krävas att man helt enkelt ”bokar” in en tid med varandra. Det är också klokt att någon gång per år göra en mer omfattande avstämning. Några frågor att diskutera kan vara:

  • Har ni den levnadsstandard ni vill ha och har ni råd med den?
  • Vilka större utgifter (resor, ny bil, och så vidare) ska ni göra under det kommande året?
  • Hur ser sparanden och investeringar ut?
  • Hur ser skuldsituationen ut med bolån, blancolån och så vidare?
  • Kan ni betala extra på lån eller bör ni samla lån för att minska kostnaderna?
  • Är ni nöjda med uppdelningen er emellan vad gäller hushållets kostnader?
  • Finns det saker ni behöver diskutera oftare för att få den gemensamma ekonomin att flyta på bättre?

Ett annat bra tips är att tillsammans göra en budget för hushållet. På så sätt skapas en gemenskap kring det gemensamma och när båda parter har all information är det lättare att diskutera på ett konstruktivt sätt.

Jämställd parekonomi ger färre gräl

En parekonomi bör vara jämställd på så sätt att den som tjänar mest också betalar mest. Det ska samtidigt också finnas pengar kvar som kan användas enskilt av respektive part. En procentuell uppdelning får inte betyda att den ena parten inte har några egna pengar att röra sig med efter att de gemensamma kostnaderna är betalda.

Det enda sättet att lyckas med att skapa en jämställd ekonomi är att titta på alla inkomster och utgifter och dela upp dem mellan varandra. Det krävs helt enkelt att man sätter sig ned och pratar för att komma fram till en gemensam lösning.

Planera för framtiden

Parekonomi handlar inte bara om situationen här och nu. Minst lika viktigt är att planera för framtiden och då handlar det om bland annat sparande och pensioner.

Båda parter i ett parförhållande bör ha ett eget sparande. Att ha egna pengar vid sidan av den löpande ekonomin ger nämligen en trygghet om något oförutsett skulle ske. Om den ena parten inte har utrymme att spara är det klokt att den andra parten skjuter till för att kompensera. Många gånger är det kvinnan i relationen som har begränsade möjligheter att spara på grund av exempelvis lägre inkomst, deltidsarbete, en större andel VAB-dagar, och så vidare.

Denna idé om fördelning och kompensation är smart att använda även för pensionspengar. Det är ovanligt att båda parter i en relation har exakt samma pensionsgrundande lön varför den som tjänar mer och därför tjänar in till en högre pension bör kompensera den andra. Överföring av pension kan göras inom PPM-systemet. På Pensionsmyndighetens webbplats finns mängder av bra information om hur man kan göra pensionärslivet mer ekonomiskt jämställt.