Cookies

Svenska lagen tvingar oss på samlalån.se att informera dig som besökare om vad det innebär med Cookies, samt hur funktionen verkar på vår webbplats. För att göra det tydligt så använder vi begreppen du/dig när vi talar om besökaren och vi/oss när vi talar om samlalån.se.

Vad är Cookies?

Cookies är egentligen ett uttryck för en textbaserad datafil som lagras i din webbläsare, tex safari eller explorer. Denna datafil kan innehålla viktig information och används ofta för att identifiera och klargöra vem du är som enskild besökare.

Vad gör Cookies?

Tack vare funktionen kan vi underlätta för dig genom att ta fram dina enskilda preferenser, så som språk, textstorlek och liknande, och på så vis effektivisera dina sökningar på vår webbplats. Genom att analysera den inkommande data från dina cookies kan vi optimera webbplatsens användarvänlighet och på det sättet erbjuda dig en webbplats som lever upp till en bra standard.

Du är fortfarande anonym

Observera att vi endast använder cookies för att göra din upplevelse bättre. På samma gång vill vi förtydliga att vi inte kan identifiera vem du är som individ. Med andra ord innebär det att du är helt anonym när du besöker vår webbplats. Du kan blockera cookies om du vill, se nedan.

Läs mer om cookies

Post och Telestyrelsen har information kring cookies, om du vill veta mer.

http://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Microsoft beskriver hur man kan hantera cookies.

https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies