Bostadsbolagen blir allt tuffare

betalningsanmarkning-hyreskontrakt

Fler bostadsbolag kräver en bättre ekonomi hos sina hyresgäster. Det framgår av en undersökning som Hyresgästföreningen har presenterat i det senaste numret av sin tidning Hem & Hyra. Framför allt är det betalningsanmärkningar som bostadsbolagen slår ner på.

Prickfri ekonomi

I Hem & Hyras undersökning presenteras intressanta siffror kring hur bostadsbolagen bedömer betalningsanmärkningar. Den viktigaste siffran är den som visar andelen bostadsbolag som säger blankt nej till personer med betalningsanmärkningar.

År 2012, då Hem & Hyra gjorde en undersökning kring de allmännyttiga bostadsbolagens syn på hyresgäster med betalningsanmärkningar, visade det sig att 17% av bostadsbolagen nekade personer med betalningsanmärkningar att hyra. I årets undersökning är motsvarande siffra 23%. Det är bara ett av de ganska många tecken på att de kommunala bostadsbolagen har anammat en tuffare hållning gentemot hyresgäster som har en mindre prickfri ekonomi.

I årets undersökning presenteras också mer exakt hur de kommunala bostadsbolagen bedömer de sökandes betalningshistoria. Till exempel är det 11% av bolagen som inte lägger särskild vikt vid betalningsanmärkningar, så länge som den sökande inte har skulder hos Kronofogden och/eller har hyresskulder.

66% av de totalt 299 tillfrågade bostadsbolagen svarar att de kan godkänna person med betalningsanmärkningar som hyresgäster, om vissa villkor är uppfyllda. Hur bostadsbolagen analyserar betalningshistoriken är olika, men i grunden gäller att äldre betalningsanmärkningar är bättre än mer färska samt att en anmärkning på grund av exempelvis studieskulder är mindre allvarlig än en som har tillkommit på grund av sen eller utebliven betalning av parkeringsböter eller underhåll.

Förbättra dina möjligheter att få hyra

Är du belastad av en eller flera betalningsanmärkningar och behöver hyra en bostad finns två tips du kan ta till omedelbart, nämligen:
1. Skicka in din ansökan till privata hyresvärdar av mindre storlek – det är inte alltid så att privata hyresvärdar med en begränsad verksamhet tar en kreditupplysning, varför din/a betalningsanmärkningar inte behöver komma i dagern.

2. Se till att ordna med borgensman – en borgensman träder i ditt ställe om du inte kan betala och fungerar som en säkerhet för bostadsbolaget.

På längre sikt finns det flera saker du kan göra för att kunna bli en mer prickfri hyresgäst. För det första bör du undvika att dra på dig fler skulder som kan leda till ytterligare betalningsanmärkningar. För det andra kan du fundera på att samla de utestående lån du har i ett enda samlingslån. Du får då med största sannolikhet ner den totala kostnaden för dina lån. Dessutom ser din kredithistorik bättre ut i bostadsbolagens ögon. Ett enda lån är helt enkelt bättre än många smålån och krediter.