Lån med borgen

Att gå i borgen för någon annans lån innebär att man åtar sig låntagarens skyldigheter gentemot långivaren, och är skyldig att uppfylla dem om låntagaren inte gör det. Vid låntagarens oförmåga eller ovilja att betala tillbaka rätt belopp i rätt tid träder borgensmannen helt enkelt in i låntagarens ställe. Långivaren kan då rikta samma anspråk till borgensmannen som till låntagaren.

Vi kan ta ett exempel för att visa på hur ett lån med borgen kan se ut.

borgenExempel: 22-årige Erik vill låna 100 000 kronor. Erik har dock inte en tillsvidareanställning utan bara ett vikariat, så långivaren ser det som alltför riskfyllt att låna ut till honom. Eriks mamma Sofia erbjuder sig då att gå i borgen för lånet. Banken godkänner henne som borgensman och Eriks lån kan då beviljas. Om Erik inte uppfyller de skyldigheter han har åtagit sig måste Sofia betala banken i hans ställe.

Ska jag gå i borgen eller inte?

Om du överväger att gå i borgen för ett lån är det viktigt att du kontrollerar exakt vad det är du går i borgen för. Går du i borgen för själva lånebeloppet men inte mer än så? Blir du betalningsansvarig för hela lånebeloppet, inklusive alla typer av räntor och avgifter? Vad händer om låntagaren slutar betala och samlar på sig ett större antal påminnelseavgifter och liknande, är du ansvarig även för dessa? Hur ser det ut med långivarens skyldighet att meddela dig när en inbetalning inte har skett i tid? Se till att du har alla uppgifter du känner att du behöver för att ta ett välgrundat beslut. Ett borgensåtagande kan ge upphov till långtgående konsekvenser och det är fler än en borgensman som har dragit på sig stora skulder genom åren.

Det kan vara värt att säga något om till vem man bör vara borgensman åt. Grundregeln är att man enbart ska gå i borgen för personer man känner mycket väl, såsom exempel barn och föräldrar. Det vanligaste borgensåtagandet handlar till exempel om det första bilköpet för en son eller dotter. Man bör vara mycket försiktig med att vara borgensman till vänner, oavsett hur nära varandra man står. Det är fler än en vänskapsrelation som har brustit på grund av schismer mellan låntagare och borgensman.

Borgensman och borgenär

Viktigt att känna till är att borgensman och borgenär är två helt skilda begrepp. I artiklar både på nätet och i tidningar i den verkliga världen kan begreppen blandas, vilket är olyckligt.

I alla avtalsförhållanden är borgenären den som har krav på att få betalning. När det gäller ett lån är det alltså långivaren/kreditgivaren som är borgenär. Den som är skyldig att betala kallas för gäldenär.