Betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar är noteringar i privatpersoners kreditinformation som anger att ett obetalt ärende har hänskjutits till Kronofogdemyndigheten för fastställelse. Betalningsanmärkningen är helt enkelt ett tecken på en bristande betalningsvilja eller betalningsförmåga. Oavsett vilket, innebär anmärkningen en ganska omfattande inskränkning på friheten att ingå avtal, till exempel låneavtal, detta eftersom den visar på en uppenbar risk att betalningsskyldigheter inte kommer att uppfyllas i framtiden.

En betalningsanmärkning behöver dock inte innebära dödsstöten för privatekonomin. För det första försvinner noteringen automatiskt efter 2-3 år (beroende på typ av skuld). För det andra betyder noteringen inte att det är helt omöjligt att ansöka om ett lån. Viktigt att notera är emellertid att man ska vara extra försiktig med att ta lån i det fall man tidigare har haft problem att uppfylla sina betalningsskyldigheter för just lån eller andra avtal.

Samlingslån med betalningsanmärkning

Samlingslån är ingen exotisk låneform på något sätt. Vad det handlar om är ett privatlån, alltså ett lån utan säkerhet, som du använder för att lösa andra krediter. Du löser helt enkelt dyrare krediter genom att ta ett lån på det sammanlagda beloppet för dem. I och med att ett samlingslån, eller hopbakslån med en annan populär benämning, i grunden är ett privatlån är det i mångt och mycket samma villkor som gäller.

De grundläggande villkoren är att:

  • Du ska vara minst 18 år fyllda
  • Du ska ha varit folkbokförd i Sverige åtminstone de senaste 12 månaderna
  • Du ska ha en årsinkomst som överstiger ett visst ”golv” (normalt minst 120 000 kr)
  • Du inte får ha ett skuldkonto hos Kronofogden.

Det som skiljer ett samlingslån med betalningsanmärkning från ett ”vanligt” samlingslån är framför allt maxbeloppet. Det kan också finnas ett uttalat krav på medsökande för att kunna samla lån.

Från ansökan till utbetalt lån – fem steg

Det är normalt fem steg du behöver gå igenom, direkt och indirekt, för att få ditt lån utbetalt. Här nedan går vi igenom processen såsom den fungerar när du vänder dig till en låneförmedlare.

Varför använda låneförmedlare för att samla lån med betalningsanmärkning? Det finns tre faktorer som är viktigare än andra:
1. Låneförmedlaren tar endast en kreditupplysning
2. Du får i normalfallet erbjudanden från fler än en långivare (låneförmedlare samarbetar med sammanlagt ett tjugotal banker och kreditinstitut)
3. Du är garanterad de bästa låneerbjudandena med de mest förmånliga räntevillkoren.

Steg 1 – Ansökan
Om du vill lösa lån via ett samlingslån är första steget alltid att skicka in din ansökan. Det gör du snabbt och enkelt på nätet genom att fylla i ett par formulär.

Steg 2 – Låneförmedlaren gör en kreditkontroll
Anlitar du en låneförmedlare är det denna som gör kreditkontrollen, inte respektive potentiell långivare. Genom detta förfarande registreras endast en kreditupplysning.

Steg 3 – Låneförmedlaren begär in anbud
I det tredje steget i processen kommer låneförmedlaren att ta in anbud från de långivare som kan erbjuda dig att samla lån trots betalningsanmärkning.

Steg 4 – Du väljer låneerbjudande
Inom kort (normalt tar det bara någon dag) kommer du att få minst ett och oftast betydligt fler låneerbjudanden att ta ställning till.

Steg 5 – Underteckna låneavtalet
Du signerar låneavtalet direkt gentemot den faktiska långivaren, inte låneförmedlaren. När avtalet är undertecknat kommer du antingen få det lånade beloppet som en klumpsumma på ditt konto eller så löser långivaren dina utestående krediter och lån automatiskt.