Spelmarknaden i Sverige

kreditkortUnder en presskonferens uttalade sig Civilministern Ardalan shekarabi att regeringen nu skulle återta kontrollen på spelmarknaden i Sverige, och det är med den nya spelregleringen de kommer att göra detta. Detta kommer att inbringa nya intäkter till staten då de kommer ha hårdare straffsatser och licenser, de tänker nu ta över kontrollen igen.

Många kommer bli besvikna då de inte trodde att regeringen skulle kunna få till en reglering. Regleringens syfte är att svensk lag även skall gälla för aktörer i utlandet, det innebär större intäkter till svenska staten då utländska spelbolag måste anpassa sig efter den svenska rätten och då betala skatt i Sverige. som stora delar av spelmarknaden inte gör idag.

Det ställer krav på spelbolagen om att införa licenser och att ha krav på dessa, stort ansvar på omsorgsplikt och att följa de många spelarnas beteende.

Genom regleringen kommer de att strypa finansieringen av oreglerad spelverksamhet,som försvåra transaktioner mellan spelare och oreglerade spelbolag. Marknadsföring kommer att regleras för spelbolagen ska regleras, i dagens spelreklam anser man att det är ett svek från statens sida att man inte skyddar den enskildes konsumenten tillräcklig. Även spelbolagens marknadsföring kommer att regleras så att den inte blir så överdriven,dagens reklam är helt utan regler och absolut inte ”måttfull”

Också förbudet mot att lämna krediter kommer att skärpas till, samt bonussystemet kommer begränsas ännu mer än vad utredarna från regeringen föreslagit. En enhetlig skatt på spelnettot med 18 % kommer också att tillkomma för spelbolagen