Är det fortfarande möjligt att göra bostadskarriär?

Många har en förhoppning om att stegvis kunna ”byta upp sig” till större och bättre boenden. Idén är att man börjar med att först få in en fot på bostadsmarknaden för att sedan successivt köpa större och bättre, och därigenom göra bostadskarriär. Detta koncept har varit framgångsrikt de senaste åren