Så här enkelt bidrar du till en bättre värld

Generation X, det vill säga personer födda på 60-talet och 70-talet, betraktas normalt som en cynisk generation präglad av individualistiska idéer, särskilt när det gäller pengar och finanser. Generation Y och Z har emellertid en helt annan syn på fördelning och pengar, och många känner mycket starkt för idén om