Nära pensionen – tänk på det här

Oavsett om du snart har åldern inne för att gå i pension eller funderar på att sluta arbeta lite tidigare, finns det ett antal saker att fundera på. Förutom att tänka ut vad du faktiskt ska sysselsätta dig med på dagarna när du inte längre har ett arbete att gå

Enkla tips för en bättre parekonomi

För många par är ekonomi inte favoritämnet vid köksbordet. Att prata om ekonomi och prioriteringar är emellertid mycket viktigt. Bristande samsyn på hur hushållets pengar ska fördelas är nämligen en stor anledning till att många gifta par och sambor går skilda vägar. Om du lever i en parrelation och upplever