Hur beräknas egentligen KALP?

När du skickar in en ansökan om att samla lån kommer långivaren automatiskt eller manuellt att göra en analys av din betalningsförmåga utifrån KALP-kalkylen. Vad som avses är vad du har ”kvar att leva på” när dina boendekostnader samt dina befintliga och nya lånekostnader (genom det nya lånet) dras av

Konsumentverket slår ned på långivarnas från-räntor

Den så kallade ”från-räntan”, som är så vanlig i marknadsföring från både långivare och låneförmedlare av blancolån, är alltid föremål för diskussion. Denna ränteuppgift kan med fog kritiseras eftersom den många gånger kan ses som en godtycklig siffra. Det framgår nämligen sällan eller aldrig vad som krävs av en långivare för