Ett nytt ekonomiskt liv med samlingslån

Visst, pengar är inte allt, men den som lever efter den devisen är antagligen mycket välbeställd. För den som inte är välbeställd är pengar en central del av vardagen och den som har en brist på pengar lever förmodligen med detta mentalt under många av dygnets vakna timmar. Med skulder