Är det fortfarande möjligt att göra bostadskarriär?

Många har en förhoppning om att stegvis kunna ”byta upp sig” till större och bättre boenden. Idén är att man börjar med att först få in en fot på bostadsmarknaden för att sedan successivt köpa större och bättre, och därigenom göra bostadskarriär.

Detta koncept har varit framgångsrikt de senaste åren eftersom räntorna successivt har sänkts samtidigt som priserna har gått upp. Faktum är att bopriserna har mer än dubblats under de senaste tio åren. Trenden har dock vänt och under perioden september – november 2017 sjönk bopriserna överlag i hela landet både för bostadsrätter och villor. Frågan är då om det fortfarande är möjligt att göra en bostadskarriär?

Tålamod är en dygd

För den som vill göra en snabb bostadskarriär med start idag har förmodligen tåget gått. Alla nyckeltal pekar på att bopriserna har nått taket och i stället är på väg ner. Det innebär att den många gånger så framgångsrika modellen med köp och sälj inom korta tidsrymder förmodligen inte längre är gångbar. I stället gäller det att ha tålamod och planera bostadskarriären noga. Vad som sker med bopriserna de kommande åren är svårt att sia om, men helt klart är att vi i fortsättningen inte kommer att få se prisökningar i storleksordningen 7-10% i årstakt.

Två konkreta tips för den som vill planera för en bostadskarriär är att dels börja spara, dels vidga perspektiven.

Att ha en rejäl startkassa är aldrig fel. Det ger för det första möjlighet att välja mellan fler olika objekt. För det andra kan man hålla nere månadsutgifterna för räntor och amortering om man betalar en större del av köpeskillingen kontant.

Att vidga perspektiven handlar om att inte stirra sig blind på en viss typ av bostad eller ett visst område. Visst är det mer attraktivt att köpa bostadsrätt i centrala Stockholm än utanför tullarna, men prislappen blir också betydligt större i förstnämnda område.

Med sjunkande bopriser är det betydligt enklare att göra bostadskarriär på mindre orter. Samtidigt får orten inte vara för liten och definitivt inte ligga för långt från större städer. Det måste helt enkelt finnas en stor efterfrågan på bostäder för att det ska vara möjligt att inleda bostadskarriären.

Inlåsningseffekter sätter käppar i hjulen

Att bopriserna inte längre stiger mot himlen är en sak att notera särskilt för den som vill göra bostadskarriär. En annan viktig faktor är att inlåsningseffekter bland annat på grund av amorteringskrav successivt blir mer tydliga. Inlåsningseffekterna gör att utbudet av bostäder blir mindre vilket är negativt för bostadskarriäristen.

Amorteringskraven har klubbats i syfte att kyla ner bostadsmarknaden särskilt i storstadsregionerna. En slags bieffekt av kraven blir samtidigt att rörligheten på bostadsmarknaden minskar. Det beror på att de som idag har låga månadsutgifter för räntor och amortering är mindre benägna att sälja sina befintliga bostäder för att köpa nytt.

Ett hem för familjen

Samtidigt som det kan vara attraktivt att försöka göra bostadskarriär, är det viktigt att också fundera kring de mer ”mjuka” frågorna. En bostad bör inte bara vara föremål för spekulation, och varje nytt bostadsköp bör inte ses som endast en språngbräda mot förhoppningsvis högre höjder. Det är klokt att betrakta varje bostad som ett potentiellt hem för många år framöver. På så sätt blir boendet förmodligen tryggare och mer attraktivt.